Föreningsmöte

Föreningsmöten

2017


Seminarium den 28 mars på Volvo Penta, Sjöbodarna i Göteborg.

Deltagarförteckning (prel. per 24/3)


Föredragshållare:

Per Wimby,  Stena teknik

Jens Groot,  Volvo GTT

Per Ekdunge, Powercell

Martin Tune’r, LTH

Patrik Molander,  ScandiNAOS

Thomas Stenhede, Stenhede konsult

Daniel Grunditz,  Krisma


Föreningens styrelse:

Rolf Westlund,  Volvo Penta

Tomas Ryckenberg,  KnowHub konsult

Kurt V Olsson,  Ludden konsult

Åse Mattsson,  ABB Turbocharging


Presentationer finns här