Stadgar/Årsmöte

Stadgar/Årsmöten

Årsmötet 2016 ägde rum den 10 mars på Öresund Drydocks i Landskrona. Detta samma dag och plats som årets första seminarium (se föreningsmöte).

Årsmötet 2017 ägde rum den 28 mars i Sjöbodarna i Göteborg. Detta samma dag och plats som årets första seminarium (se föreningsmöte).