Hem

Sv.Cimac är en fristående -  i Sverige grundad och verkande, nationell och ideell - förening med medlemsföretag och kontaktpersoner.  Föreningen är ansluten som NMA (National Member Association) i Internationella CIMAC (www.cimac.com). Sv.Cimac's medlemmar är verksamma med tillverkning o/e utveckling av förbrännings-motorer, komponenter, system, bränslen och tekniska tjänster för maskinerier på fartyg och för annan mobil- eller stationär kraftgenerering.  Sv.Cimac har varit verksam i över 50 år.


Syftet med föreningen är att utgöra ett nätverk för natl./internatl. tekniskt informationsutbyte till gagn för medlemsföretagen. Föreningen ordnar tekniska seminarier vilka ibland är förlagda till något av företagen, eller till någon av högskolorna  där forskning inom förbränningmotorteknik bedrivs.


Föreningen välkomnar nya medlemmar.

Svenska Cimac-föreningen   (Sv.Cimac)