Stadgar/Årsmöte

Stadgar/Årsmöten


Årsmötet 2016 ägde rum den 10 mars på Öresund Drydocks i Landskrona. Detta samma dag och plats som årets första seminarium (se föreningsmöte).